on-line UT-Nieuws Donderdag 4 december 1997, jaargang 32, nr. 37
rubriek: Nieuws -- volgende artikel -- vorige artikel

'Deze rol ligt me, ik sta nog dichtbij de studenten'

M. Hafkamp gedeeld winnaar Onderwijsprijs

Ir.M. Hafkamp is (met de kersverse hoogleraar Bettie Collis) de gelukkige winnaar van de afgelopen vrijdag -op de dies natalis- uitgereikte Onderwijsprijs, een door een studentenjury toegekende onderscheiding. Hafkamp studeerde in '94 af bij Technische Bedrijfskunde en hield zich tijdens zijn afstuderen bezig met het opzetten van informatiesystemen voor leerprocessen in organisaties. Het is een gebied dat hij nu als assistent-in-opleiding (aio, oftewel promovendus) onderzoekt. In die functie geeft hij ook onderwijs in bedrijfsinformatie-systeemontwikkeling, kortweg BISO. 'Onderwijzen is best leuk en je hebt het voordeel dat je zelf studenten enthousiast kunt maken voor jouw vak, zodat ze zich bij hun afstuderen mogelijk gaan inzetten bij onderzoek in die richting. Net zoals ik heb gedaan', aldus Hafkamp. Portret van een gedreven docent.

Derek Göbel

Komt het promoveren niet in het gedrang nu onderwijs een groter aandeel heeft in uw bezigheden?

'Het verder ontwikkelen van BISO vergt van mij een grote tijdsinvestering. Richtlijnen die je als AIO moet halen, zoals het aantal artikelen dat je per maand publiceert, komen dan in het gedrang. Afgesproken is dat ik flexibeler met mijn richtlijnen om mag gaan in ruil voor de investering die ik maak in het vak.'%

Vanwaar de klaarblijkelijke populariteit onder studenten?

'Ik denk dat het mijn enthousiasme is. Ik probeer de student echt iets bij te brengen en dat waarderen ze. Toch vind ik het verrassend dat ik heb gewonnen. Het vak is nog lang niet af. Het dictaat wordt in losse delen tijdens de colleges uitgereikt, Het practicum loopt achter op de stof, het is gewoon nog een beetje rommelig. Ik ben wel erg geduldig met uitleg, al komen ze twintig keer hetzelfde vragen. Ik sta ook open voor feedback, of deze nu positief of negatief is'.%

Is onderwijs geven een kwestie van ervaring?

'Je moet het voor een belangrijk deel in je hebben. Natuurlijk krijg je een stukje routine in het presenteren, maar onderwijs is niet een kwestie van pure kennisoverdracht. Zeker in dit tijdperk van projectonderwijs en teleleren lijkt het meer op coachen. En daar moet je open voor staan. Deze rol ligt me, misschien omdat ik jonger ben, dichter bij bij de student sta. Als zij iets aan te merken hebben op een bepaald vak, kan ik mij dat persoonlijk aantrekken. Ik doe daar dan ook daadwerkelijk wat mee.%

Wat zijn uw zwakke punten?

'Ik kan dingen moeilijk loslaten. Ik bijt me in iets vast totdat ik voor mij de perfectie bereikt heb. Ik kan ook geen nee zeggen. Daardoor doe je al gauw veel verschillende dingen door elkaar. Het wil dan wel gebeuren dat je teveel hooi op je vork neemt. Je moet dan prioriteiten stellen. Maar met het afwegingsproces dat daarbij hoort, heb ik nog wel eens moeite.'%

Wat vindt u van het onderwijs hier op de UT?

'Vroeger was er nog geen studiedruk en projectonderwijs. Tegenwoordig krijgt de student veel meer sturing. Er wordt nog gezocht naar een manier waarop dat effectief kan. Projectonderwijs lijkt me prima, maar het zit nog wel in een ontwikkelingsfase. Het is dus nog niet stabiel. Derhalve moet je voorzichtig zijn conclusies te trekken. In veel vakken blijft nog het probleem van het gemis aan praktijk. Tweedejaars TBK-studenten denken vaak al dat ze deskundige consultants zijn. Maar pas in de praktijk komen je zwakke punten naar boven. In mijn vak BISO probeer ik dan ook de praktijk te combineren met het wetenschappelijk onderwijs.'

Wat zijn uw plannen voor de toekomst?

'Na mijn promotie wil ik wel een tijdje in het bedrijfsleven kijken. Ik bekijk nu de wisselwerking van student, bedrijf en onderwijs vanuit de universiteit waar ik alle rust en gelegenheid heb daarover na te denken. Ik wil dat wel eens bezien vanuit de optiek van het hectischer bedrijfsleven.'


M. Hafkamp


Volgende artikel: Laserproject kansrijk
Vorige artikel: Honderdste master of public management
Overzicht on-line UT-Nieuws van Donderdag 4 december 1997:
--- Uitgebreide inhoudsopgave van dit nummer --- Beknopte inhoud van dit nummer --- Headlines --- Archief van alle on-line edities van UT-Nieuws ---
De artikelen per rubriek gesorteerd:
--- Nieuws --- Achtergrond --- Politiek --- Studenten --- Onderwijs --- Interviews --- Opinie --- Cultuur --- Sport --- Service ---

Copyright redactie UT-Nieuws. Page generated on Wednesday 03 December 1997, 20:58 by UT-Nieuws