teller

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Ramp Enschede

Nieuws

Logboek

Onderzoek

Feiten

Slachtoffers

S.E. Fireworks

Vuurwerk en veiligheid

Reageer

Links

Oosting liet deel actie brandweer onvermeld

Door onze redacteuren HARM VAN DEN BERG en KAREL KNIP
DEN HAAG, 23 MAART. De commissie-Oosting heeft een belangrijke actie van de Enschedese brandweer bij de bestrijding van de brand bij S.E.Fireworks op 13 mei vorig jaar in haar rapport over de vuurwerkramp onvermeld gelaten. Door een voortijdige terugtrekking van de eerste brandweerploeg heeft men zeer waarschijnlijk de greep op het verloop van de brand verloren. Daarvoor bevat foto- en filmmateriaal aanwijzingen.

Vandaag bespreekt het kabinet het rapport van de commissie. Naar verwachting wordt besloten om de (controlerende) inspecties bij de ministeries uit te breiden en hun positie onafhankelijker maken. In een door NRC Handelsblad georganiseerd nieuwscollege in perscentrum Nieuwspoort zei Oosting gisteren "een sterke reactie van het kabinet te verwachten. "De oprichting van een nationaal expertisecentrum bij VROM is niet voldoende". Belangrijke vraag voor de bewindslieden was of de commissie-Oosting er werkelijk in is geslaagd om de waarheid te vinden, of zij voldoende inzicht kan verschaffen in de loop van de gebeurtenissen op 13 mei.

Over het handelen van de brandweer, de uitbreiding van de brand tot ramp en de reconstructie van de vuurwerkvoorraad laat de commissie-Oosting veel essentiële vragen onbeantwoord. De commissie gaat voorbij aan een aantal aanwijzingen dat de vijfkoppige brandweerploeg die de eerste twintig minuten als enige het vuur bij Fireworks moest bestrijden zich op zeker moment geheel terugtrok van het terrein. Tevens is de commissie er niet in geslaagd de fatale overslag van het vuur uit de containers naar de bunkers in kaart te brengen. Ir. B.H. van den Heuvel van het onafhankelijk technisch adviesbureau MSNP: "Het onderzoek van de inspectie en de commissie is methodologisch een drama. Feiten en interpretaties worden voortdurend als gelijkwaardig naast elkaar geplaatst en wezenlijke zaken worden niet onderzocht. Bovendien moet je van een Inspectie Brandweerzorg niet verlangen dat zij zich uitspreekt over de oorzaak van een brand, de inspectie is niet geoutilleerd om dat te onderzoeken."

NRC Webpagina's
23 maart 2001

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad