on-line UT-Nieuws Donderdag 18 december 1997, jaargang 32, nr. 39
rubriek:

Onderwijsprijs

Langs deze weg wil ik u hartelijk bedanken voor het geplaatste interview in het UTNieuws nr. 37 en het compliment %gedreven docent. Graag zou ik echter een mogelijk misverstand willen voorkomen. Hoewel ik als Assistent in Opleiding in aanraking gekomen ben met het geven van onderwijs door ondersteunende onderwijswerkzaamheden te verrichten, ben ik in verband met het geven van de vakken Informatie en BISO aangesteld als Universitair Docent aan de faculteit Technologie en Management.

De vraag of het promoveren niet in het gedrang komt door de onderwijsinspanningen, is een terecht opgeworpen vraag en is ook een belangrijk aandachtspunt binnen de faculteit.

Zoals ik in mijn dankwoord bij het ontvangen van de Onderwijsprijs heb aangegeven en in het interview nog eens heb willen benadrukken, streef ik naar een stevige driehoek waarin student, wetenschappelijk docent en de praktijk samenwerken om zowel de wetenschap als de praktijk telkens weer een stapje verder te brengen.

Ik waardeer de mogelijkheid die de faculteit Technologie en Management mij het afgelopen jaar geboden heeft om door goede afspraken aan deze investering te werken. De flexibiliteit, waar ik het in mijn antwoord op de vraag in het interview over heb, betekent dan ook niet dat ervoor gekozen is om te investeren in het onderwijs %in ruil voor" de investeringen in het onderzoek. Het betekent juist dat er in onderling overleg afspraken gemaakt zijn om de inspanningen zodanig te plannen dat uiteindelijk zowel de onderwijsdoelen als de onderzoeksdoelen gehaald worden. Daarom zie ik ook met genoegen een begin van een driehoek ontstaan in mijn vakken en beschouw ik de Onderwijsprijs als een stimulans om de gekozen weg te blijven volgen.

Ir. M.C.P. Hafkamp.

Faculteit Technologie en Management, vakgroep Bedrijfsinformatiekunde.